Unconfigured Ad Widget

Minimera

Flygskolan

Minimera
SMFF:s flygskola

Välkommen till SMFF:s flygskola för radiostyrda modellflygplan och modellhelikoptrar.

SMFF har i samarbete med Stockholms Radioflygklubb tagit fram en flygskola som skall vara anpassad till de moment som krävs för att erhålla ett RC-BEVIS nivå A. Elevinstruktionerna och lärarhandledningen för flygskolan har under flera år praktiserats och utvecklats av flyglärarna i Stockholms Radioflygklubb. Flygskolan i sin nuvarande form är inte gjord för självstudier utan som handledda lektionspass av en flyglärare.

Om du som erfaren modellflygare för flygplan eller helikopter tycker att det här med modellflyg är den bästa fritidssysselsättningen som finns och gärna vill föra dina kunskaper och erfarenheter vidare, ska du absolut prova på att vara flyglärare.

Lärarhandledningar

Starta flygskola

Flygskola Modellflygplan Praktik

Flygskola Modellhelikopter Praktik

Arbetar...
X