Hittade en ritn FR AOH ( början av åttiotalet) på denna maskin. Tänkt för glöd motor men jag satte dit en GWS 3020/8 & ett 50...