Du skriver att du har "har en förlängning för propeller av typen en konisk ring över en konisk hylsa som klämmer åt på motoraxeln"....