Numera innehåller inte lödtenn något bly. Detta är på gott och ont då det försvårar för oss amatörer att göra ett fullgott jobb. För att underlätta...