En liten kraftplugg av turbin selges. Turbinen har akkurat vært hos Lambert på full service da den har hatt en skikkelig hotstart. Lagre og brennkammer...