Infällbara ställ köpes, helst el men även luft kan tänkas.

ska klara en modell på ca 7-8kg, gärna styrbart noshjul och två huvudställ....