Hepp!

jag har 3 st Altis höjdmätare/GPS-logger, en "Altis GPS" och 2 "Altis Micro".

När jag kopplar dom...