Skulle till att beställa propellrar och stötte på problem. Från vilket håll bedömer man när man ska se om propellern roterar medurs eller moturs?...