Verkar som om Du försöker löda vid för låg temperatur. Gammal lödutrustning?...